Dom ile metrów od granicy działki – co mówi prawo?

Planując budowę domu, ważne jest nie tylko to, jak duży będzie budynek i jakie będzie mieć wykończenie, ale także kwestie związane z przepisami prawa budowlanego. Jedną z ważnych kwestii jest odległość domu od granicy działki. W Polsce istnieją przepisy, które określają minimalną odległość, jaką należy zachować między domem a granicą działki.

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane w Polsce precyzyjnie określa minimalne odległości, jakie należy zachować między budynkiem a granicą działki. W przypadku budynków jednorodzinnych minimalna odległość wynosi 4 metry. W przypadku budynków wielorodzinnych minimalna odległość wynosi 5 metrów. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach przepisy te mogą ulec zmianie.

Kiedy możemy zrezygnować z minimalnej odległości?

Istnieją pewne przypadki, w których możemy zrezygnować z zachowania minimalnej odległości między budynkiem a granicą działki. Wymagana jest jednak wtedy zgoda właścicieli działek sąsiadujących z naszą. W praktyce oznacza to, że będziemy musieli przekonać naszych sąsiadów do tego, by zgodzili się na nasz plan budowy.

Co zrobić, gdy nie chcemy lub nie możemy przestrzegać minimalnej odległości?

W przypadku, gdy nie chcemy lub nie możemy przestrzegać minimalnej odległości między budynkiem a granicą działki, istnieje możliwość uzyskania wyłączenia z obowiązujących przepisów. Wymaga to jednak zgody odpowiednich organów administracji państwowej.

Podsumowanie

Minimalna odległość między domem a granicą działki jest jednym z ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, planując budowę dom-u. W Polsce przepisy określają minimalne odległości, jakie należy zachować między domem a granicą działki. W niektórych przypadkach możemy zrezygnować z minimalnej odległości, ale wymaga to zgody właścicieli działek sąsiadujących z naszą lub uzyskania wyłączenia z obowiązujących przepisów. Dlatego przed rozpoczęciem budowy domu warto skonsultować się z odpowiednimi organami i przepisami prawa.